Hilafet Ordusu Nedir,Ayaklanması | Osmanlı Tarihi |

Hilafet Ordusu Nedir Türk Kurtuluş savaşı sırasında Anadolu’daki kurtuluş hareketine karşı İstanbul hükümetinin hazırladığı ordu.

İstanbul hükümeti Mustafa Kemal’i sindirmek, gerekirse ortadan kaldırmak için askerî bir teşkilât kurmayı düşünmüştü.

Bu teşkilât İzmit ve dolaylarında düzenlenecekti. Damat Ferid Paşa buna «Hilâfet ordusu» adını verdi; düzenlenen bu ordunun bir adı da, Kuvayı inzibatiye idi.

Hilafet Ordusu Ayaklanması

Amacı Düzce, Hendek, Adapazarı dolaylarında Mustafa Kemal’e karşı ayaklanmış olanları desteklemek, bu bölgeleri İstanbul hükümetinin etkisi altına alarak millî kuvvetleri buradan uzaklaştırmaktı.

1920 Yılı ortalarına doğru oldukça kuvvetlenen Hilâfet ordusuna karşı Ankara hükümeti bazı tedbirler almak zorunluğunu duydu.

Bu kuvvetler üstüne düzenli birlikler gönderildi.

Sonunda Hilâfet ordusu kısa bir süre içinde dağıtıldı.

Bir cevap yazın