Hilozoizm Nedir,Felsefede Hilozoizm | Felsefe Bilgileri |

Hilozoizm Nedir Maddenin canlı olduğunu veya madde ile hayatın biribirinden ayrılmazlığını ileri süren sistemleri belirtmek için İngiliz filozofu Cudworth’un ortaya attığı kelime.

Felsefede Hilozoizm

Hilozoizm, maddeyi, cansız ve hareketsiz bir gerçeklik olarak gören mekanizmin (Demokritos, Epikuros, Descartes) karşıtıdır.

Hilozoizm, evreni, tüm ve tek bir canlı varlık olarak ele alır.

Bu, ilk yunan filozoflarının ve stoa’cıların benimsediği görüştür.

Bir cevap yazın