Hindenburg Kimdir,Hayatı

Paul von Hindenburg Kimdir Paul von beneckendorff und von Hindenburg Alman mareşali ve devlet adamı (Poznan 1847-Neudeck, Doğu Prusya 1934).

Hindenburg Hayatı

Harp okulunda öğrenimini yaptıktan sonra bir Prusya Muhafız alayında 1866 ve 1870-1871 savaşlarına katıldı.

Harp akademisine girdi. Moltke ve Schlieffen’in bakanlığı sırasında Harbiye bakanlığında hizmet etti. 1900’de tümgeneral oldu. 1903’te Magdeburg’da 4. Kolordu kumandanlığı yaptı.

Hindenburg1911’de Hannover’de emekliye ayrıldı. Fakat 1914 ağustosunda 8. Orduya kumanda eden von Prittwitz rus istilâsını durduramaymca Hindenburg göreve çağrıldı.

Ludendorff’u kurmay başkanlığına tayin etti. Rusları ağustos ayında Tannenberg’de sonra eylülde Masurenland bataklıklarında bozguna uğrattı.

Falktenhayn’ın emriyle Varşova’ya yöneltilen saldırı sonuç vermeyince, kasımda Doğu cephesi başkumandanlığına getirildi. Kış mevsiminde

Rusları Masurenland bataklıklarında bir kere daha yendi. 1915 Polonya seferi boyunca, kesin bir sonuç alamadan takip ettiği stratejik hedef, rus ordusunun sağ kanadını kuzeyden kuşatarak, güneyden arkasına sarkmaktı.

1916 Başlarında Hindenburg, elindeki kuvvetler zayıf düştüğü için 26 ağustosa kadar rus hücumlarına karşı koymakla yetindi.

Falkenhayn’ın yerine başkumandanlığa getirilince Romanya’yı saf dışı bıraktı.

1917’de Doğu cephesinde harekâtı sona erdirmeye karar vererek Müttefiklerin batıda yaptıkları saldırılara katlanmayı göze aldı. Galiçya’da, Piave’de Avusturyalıların yardımına koştu.

Kasımda Romanya ve Rusya ile birer mütareke imzaladı. 1917-1918 Kışı boyunca tümenlerinin büyük bir kısmını batıya gönderdi.

Sonra 21 marttan 15 temmuza 1918’e kadar Müttefik cephesine karşı dört korkunç saldırıya girişti, fakat cepheyi yaramadı.

Buna karşılık Fransa’da Foch’un Balkanlarda Franchet d’Esperey’in saldırılarıyle karşılaşınca hükümetinden mütareke yapılmasını istemek zorunda kaldı.

Hindenburg ile Ludendorff, çok tartışılan işbirliklerine «mutlu bir evlilik» adını veriyorlardı.

Bütün büyük işlerde Ludendorff teklifte bulunuyor, kararı Hindenburg veriyor, yürürlüğe koyan gene Ludendorff oluyordu; ama gerçekte bütün sorumluluk Hindenburg’daydı 1919’da emekliye ayrılan Hindenburg 1925 cumhurbaşkanlığı seçimine kadar siyasetten uzak kaldı.

Sağcı partilerin kurduğu İmparatorluk bloku Ebert’ten boşalan cumhurbaşkanlığına Hindenburg’un adaylığını koymasını istedi.

Hindenburg önce reddetti, fakat ikinci turda amiral von Tirpitz’in ısrarı üzerine solcu partiler blokunun adayı olan katolik partiden Marx’ın seçilmesini önlemek için adaylığını kabul etti. 26 Nisanda cumhurbaşkanı seçildi ve 12 mayıs 1925’te göreve başladı.

İşlerin yürütülmesini bakanlara bıraktı. Bütün gücünü Birinci Dünya savaşına Almanya’nın sebep olmadığını ispata harcadı.

1930-1933 Arasında buhranlı yıllarda muhafazakâr bir hükümetin kurulmasına yardım etti.

1932 Sonlarında karışıklıklar başgösterince ve nasyonal sosyalizm hareketinin ilerlemesi karşısında von Papen’in ve büyük sanayi çevrelerinin isteklerini kolaylıkla kabul etti, Hitler’i başbakanlığa getirdi. Artık rolü sona ermişti, ölümünden sonra yerine başka biri seçilmedi, çünkü devlet başkanlığı ile başbakanlık birleştirilmişti. Hindenburg’un Aus Meinem Leben’i (Hatıralar) yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir