Hirbet Kerak

Hirbet Kerak  Khirbet Kerak Nedir Ortalama olarak M.ö. III. binyılın dörtte birine rastlayan Erken Bronz çağının son safhasında, Filistin ve Suriye’de, özel bir seramik türüne verilen ad.

Bu tip seramik önce, arkeolog Albright tarafından Taberiye gölünde Hirbet Kerak’taki yerleşme yerinde bulunmuştu; daha sonra, Beyt – Şan, Eriha, Cezer, Ras Şamra, Biblos Tel el Cûdeyde ve Hama’da da hirbet kerak seramiğine rastlanmıştı.

Başlangıçta, yapıldığından biraz daha geç bir devre mal edildi; kronolojisi ancak, Eriha, özellikle Tel el Cüdeyde ve Hama stratigrafik gözlemlerine dayanılarak tespit edilebildi. Bu arada hirbet kerak seramiğinin, güneydeki Filistin’e nispetle kuzeydeki Suriye’de biraz daha erken meydana çıktığı anlaşıldı.

Bu seramik el yapısı olması, koyu kırmızı veya simsiyah cilâlı astarla kaplı bulunması dolayısıyla ve ayrıca biçim ve süsleme yönlerinden Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bakır çağı seramik tipine benzemektedir.

Paralel oluk ve yivler, memecikler, satha yapıştırılmış kabarık şeritler ve hattâ imal tekniği bakımından da bunların aralarında benzerlikler çoktur.

Bu tipin kuzey bölge seramikleriyle bir ilişkisi olduğu inkâr edilemeyecek kadar açıktır: Suriye, Filistin bölgelerine, bir göç sırasında girmiş olmasına ihtimal verilmediğine göre bazı Filistin bölgelerinde mahallî taklitlere yolaçan bir ithalât malı olması akla daha yakındır. Hirbet kerak seramiklerine Anadolu’da Erzurum civarındaki Karaz höyüğünde çok sayıda rastlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir