Hırvatlar Kimdir,Hırvatların Tarihi | Kültür,Tarih |

Hırvatlar Kimdir Hırvatların Tarihi Hırvatlar başlangıçta, Sırplarla birlikte tek bir grup meydana getirdiler.

Hırvat Ulusunun Oluşumu

Hırvatlar
Hırvatlar başlangıçta, Sırplarla birlikte tek bir grup meydana getirdiler.

Tarih, sonraları bu grubu iki millet olarak tanımladı.

Bu milletlerden biri, Drava ile Sava ırmaklarının yukarı kesimleri kıyısına yerleşerek Sırbistan’ın kuzeybatısında, hırvat milletini meydana getirdiler.

Fakat bugün bu millet, sırp milletinden pek ayırt edilmez.

Yalnız din (Hırvatlar katolik, Sırplar ortodokstur) ve edebiyat, bu arada alfabe (Hırvatlar latin, Sırplar kiril alfabesini kullanırlar) bu iki milleti birbirinden ayırır.

Bununla beraber Hırvatlar, kendi etnik kişiliklerine kuvvetle bağlıdırlar.

 Hırvatların Tarihi

XIII. yy.ın ortalarına doğru Bosna’daki Hırvatların durumu kuvvetlendi.

Bela zamanında Hırvatlar için bazı bölgelerde hanlıklar kuruldu.

XIV. yy. da Macaristan ve Hırvatistan’daki hırvatlar kraliçe Elizabeth’e karşı ayaklandılar.

Bosna kralları bu yüzyılda kendilerine tabi hanların ve özellikle hırvat hanlarının her istediğini yaptılar.

Nitekim hırvat Spalato ölünceye kadar (1516) Bosna kralının en korktuğu kişi oldu.

XV.yy.da Hırvatlar, Sırp devletinin sınırlarını korumakla görevlendirildiler.

Varna (1444) ve İkinci Kosova (1449) meydan savaşlarında Osmanlıların karşısına çıkan Hırvatlar bu savaşlarda başarı gösteremeyerek mağlup oldular.

XVI.yy.da Hırvatlar, devam eden lürk akınlarına karşı hiç bir harekette bulunmadılar.

Bu yy.ın sonunda Hırvatların bir bölümü osmanlı himayesini kabul etti.

Habsburg hizmetindeki Hırvatlar ise, Otuz-yıl savaşları sırasında hafif süvari alayları ve Yediyıl savaşları sırasında da hafif piyade alayları meydana getirdiler.

Fransa kralı Louis XIII zamanında da Hırvatların askerliğe verdikleri önem anlaşıldığından, Fransa’daki hırvatlardan bir süvari alayı kuruldu.

Ancak bu alay Fransız ihtilâlinden (1789) sonra ortadan kaldırıldı.

Louis XIII tarafından kurulan bu alaydaki askerlerle subaylar boyunlarına göğüse kadar inen bir kumaş bağladıklarından bu giyim eşyasına sonradan «kravat» dendi.

XIX. yy.da Rus ve Fransızların ve slav kavimlerinin kışkırtmaları sonucu Sırbistan’daki ayaklanmalara Hırvatlar da katıldı.

17 Eylül 1918’de sırp kuvvetleri Dobropolye’de Bulgar cephesini yararak Üsküp’ü aldılar.

21 Ekim 1918’de de Niş’i ele geçirdiler.

Hükümdar naibi Aleksandr, Belgrad’a, girdi.

Avusturya-Macaristan imparatorluğu dağıldı.

Güney slavları bu arada Hırvatlarla birleştiler.

HırvatlarHırvatlar
Hırvatlar

Bir cevap yazın