Historizm Nedir,Tarihte Historizm

Historizm Nedir Nesne ve olayları, tarihi şartlara bağlı olarak ortaya çıkma ve gelişmeleri açısından inceleme.

Tarihte Historizm

Historizm deyimi önceleri Savigny’nin tarihçi hukuk görüşü için kullanıyordu, zamanla birçok şekilde yorumlanan metodolojik bir tutumu ifade etmeye başladı.

Historizm
Historizm Nedir Nesne ve olayları, tarihi şartlara bağlı olarak ortaya çıkma ve gelişmeleri açısından inceleme.

Marksizm bakımından historizm, her şeyin gelişmesine hükmeden kanunların nesnelliği ileri sürmek demektir.

Spengler’e göre, historizm, doğan, yaşayan ve ölen bir «kültür»le nitelenen kesintili «medeniyet çevrimlerinin araştırılmasıdır.

Dilthey’e göre, bir medeniyeti dışta kalmaya mahkûm bir «açıklama»ya karşıt olarak, içten «anlamak» o medeniyetin ruhunu kavramaktır.

Bundan başka Nietzsche, Spranger, Simmel, Eucken, Toynbee, Croce aralarındaki bütün görüş ayrılıklarına rağmen, historizmin temsilcileri sayılabilirler.

Bu konudaki felsefî görüşler, hem sayıca çok, hem de kimi zaman birbirine taban tabana karşıttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir