Hitit Devletinin Önemi | Ansiklopedik Bilgi |

Hitit Devletinin Önemi,Bu orta ve küçük boy krallıkların ve toplulukların başlıcaları şunlardır: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kaşga, batı Akdeniz ve Paflagonya yöresinde  Pala, Kuzeybatı Anadolu’da Çanakkale civarında Taruişa ve Viluişa, Batı Anadolu’nun ortalarında Assuva, Karia Bölgesi’nde Ahhiyava Krallığı, Güneybatı Anadolu’da Lukka, Güney Anadolu’da Kizzuvatna ve Arzava beylikleri, Göneydoğu’da Hurriler, Doğu Anadolu’da yerleri kesin olarak bilinmeyen bazı küçük beylikler yer alıyordu.

Bu beylikler bazı dönemlerde örneğin Kadeş Savaşı sırasında yaklaşık M.Ö. 1285 tarihlerinde Hitit Devleti’ne bağlı olmakla birlikte genellikle bağımsız ya da yarı bağımsız krallıklardı.

Böylece Hattuşa federatif bir devletin merkezi idi.

Bugün Hititler adı ile andığımız Hind-Avrupa dil topluluğuna ait boylar M.Ö.2000 tarihlerinde Anadolu’ya gelmeye başlamışlar ve M.Ö.2000-1700 tarihleri arasında Hatti, Hurri, Kaşga gibi yerli beyliklerin yanısıra, yarı barış, yarı savaş içinde yaşadıktan sonra M.Ö.16.yüzyılın başlarında Eski Hitit Krallığı adı verdiğimiz devleti kurmuşlardır.

Bu türde, uzun sürede yeni toprak edinme olgusu bize ondan tam 2000 yıl sonra olagelen türk göçünü anımsatmaktadır.

Gerçekten M.S.9. yüzyılda İran ve Arap topraklarının çeşitli bölgelerine yerleşen ve 1071 tarihinde Anadolu’da antik çağdan kalma değişik kökenli beylikler ile birkaç yüzyıl yan yana dostluk için yaşadıktan sonra kurmuşlardır.

Bir cevap yazın