Hızır İlyas Köşkü,Özellikleri | Tarihi Yapılar Kayseri |

Hızır İlyas Köşkü Kayseri yakınında Selçuklulara ait köşk.

1241’de yapıldı.

Erkilet sırtlarında, Kültepe’yi (esk. Kaniş) Alişar ve Boğazköy’e bağlayan en eski ve en tabiî yol üzerinde.

Kayseri Hızır İlyas Köşkü

Hızır İlyas KöşküTepesi tesviye edilmiş olan tümülüsün Kayseri’ye bakan güney cephesinin kenarına yapılmıştır.

Bina Kayseri ve çevresindeki yapıların en önemli malzemesini teşkil eden koyu kızıl renkli ve kolaylıkla işlenebilen andezitten yapılmıştır, üst örtüsünün büyük bir kısmı yıkılmış olan dış batı duvarı temeline kadar çatlamış ve yukarıdaki taşlardan en az on tanesi düşmüştür.

Binanın bazı kısımlarında görülen bazalt bloklar, tamir dolayısıyla, sonradan yerleştirilmiş olabilir.

Yalnız portal çerçevesi, dışarıdan getirilen beyaz mermer bloklarla kaplanmıştır.

Binanın hiç bir yerinde tuğla kullanılmamıştır.

Köşkün içi ve dışı ölçülü şekilde işlenmiş kesme taşlarla kaplıdır.

Kapı mihveri üzerinde kapıya dik tonozlanmış uzun holün sağ ve solunda çeşitli odalar görülmektedir.

Oda kapıları sade ve düz lentoludur.

Holün sağındaki ilk odada bulunan ve diğer kısımlardan daha iyi korunmuş olan bir imam sahanlığı bu odanın bir mescit. olduğunu anlatmaktadır.

Arkasında oldukça büyük bir mutfak yer alır.

Bütün binada tonoz örtü vardır.

Hiç bir yerinde kubbe yoktur.

Tonozlar sivri kemer tonoz şeklindedir.

Bina kuleleri dahil her tarafta duvar hattında dışarıya doğru 15 sm’lik bir çıkıntı yapan ve kaplama tekniğinde muntazam bir şekilde işlenmiş bir soçkul üzerinde oturmaktadır.

Toprak kayması sebebiyle meydana çıkan temel taşları yerinden alınmış, bu yüzden bina harap olmuştur.

Beden duvarları dört yönde kalın ve çok mükemmeldir.

Yedi kuleden yalnız bir tanesi yıkılmıştır.

Güney cephesindeki köşe kuleleri yuvarlaktır.

Bunların ortasında kapı bulunduğundan üçüncü bir kule yoktur.

Kuzey yönündeki köşe kuleleri yedi köşelidir.

Dört köşe kulesi arasında yani, kuzey, doğu ve batı cephelerinde birer köşeli birer kule daha vardır.

Hızır İlyas Köşkü

Bir cevap yazın