Hoca Tahsin Efendi Kimdir,Hayatı

Hoca Tahsin Efendi Kimdir Osmanlı fikir adamı ve Dârülfünun müdürü (1812-1880).

Hoca Tahsin Efendi Hayatı

İlk tahsilini Filat’ta yaptı. Daha sonra İstanbul’a gelerek medrese tahsilini tamamladı ve icazet aldı. Bu arada Büyük Reşid Paşa ile tanıştı.

Hoca Tahsin EfendiOnun tarafından beğenilerek Paris’e gönderildi. Orada Mekteb-i Osmanî talebelerine arapça ve din dersleri verdi, sefaret imamlığı yaptı.

Aynı zamanda fizik, kimya ve tabiî ilimleri öğrendi, özellikle matematik ve astronomiye karşı büyük ilgi duydu.

Nice’te ölen Fuat Paşanın cenazesiyle İstanbul’a geldi (1868). Kuruluş devrini tamamlamış olan Dariilfünun’a müdür seçildi.

Sultanmahmud türbesinin yanındaki binada Cemaleddin Efganî ile birlikte halka konferans şeklinde dersler verdi.

Bu arada bir fanusun içine güvercin koyarak havasını boşaltma deneyini yaptı. Bu basit deney yüzünden medrese çevreleri tarafından dinsizlikle suçlandı.

Bu sebeple açılışının ikinci yılında Dârülfünun kapandı (1870). Hoca Tahsin Efendi bundan sonra özel derslerle geçimini sağlamaya çalıştı.

Hoca Tahsin Efendi Eserleri

Esas-ı ilm-i Heyet (Astronomi ilminin Esası); Tarih-i Tekvin yahut Hilkat (Kâinatın Tarihi yahut Yaratılış); Psikoloji yahut ilm-i Ruh; Esrar-ı Ab ü Hava (Hava ve Suyun Sırları).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir