Hocasadeddinefendizade Mehmed Efendi

 Hocasadeddinefendizade Mehmed Efendi Türk şeyhülislâmı (İstanbul 1567 -1615). Şeyhülislâm Hoca Sadeddin Efendinin oğlu, öğrenimini medresede yaptı. Müderris, İstanbul kadısı, Anadolu ve Rumeli kazaskeri oldu; iki kere, toplam olarak otuz yıla yakın bir süre, şeyhülislâmlık görevinde bulundu.

Babasıyla birlikte Eğri savaşma katıldı. Babasının Tac-üt-Tevarih (Tarihlerin Tacı) adlı eserine bir zeyl yazdı; fakat bitiremedi. Türkçe, arapça ve farsça şiirleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir