Hocazade Abdülaziz Efendi Kimdir,Hayatı

Hocazade Abdülaziz Efendi,Rumeli kazaskeri (İstanbul 1575-1618).

Hocazade Abdülaziz Efendi Hayatı

Hasan Can ailesinden şeyhülislâm Hoca Saadeddin Efendinin dördüncü oğlu. Babasından ders gördü ve mülâzım oldu. 1595’te Gazanferağa medresesinde, sonra sırasıyla Sahm Seman (1596), Sultan Selim (1598), Selimiye (1598), Dârülhadis-i Süleymaniye (1600), Vefa (1601), medreselerinde müderrislik yaptı.

Bursa, Galata, İstanbul kadılıklarında bulundu. Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerine getirildi. 1615’e kadar Rumeli kazaskerliğinde kaldı, sonra Gelibolu arpalığı ile emekli oldu.

Abdülaziz Efendinin kazaskerliğine kadar, Anadolu ve Rumeli beylerbeyleri, Divan’da kazaskerlerden önce gelirken, onun zamanında kazaskerler, beylerbeylerden öne geçtiler.

Abdülaziz Efendinin, Aziz veya Azizi mahlâsıyle üç dilde şiirleri vardır. Oğlu Bahâî Mehmed Efendi, dedesi ve amcaları gibi şeyhülislâmlığa kadar yükseldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir