Hocazade Abdullah Enveri Efendi,Kimdir,Hayatı

Hocazade Abdullah Enveri Efendi Türk mantık bilgini (1825-1885).

Kilis’te doğdu.

Büyük Hoca adiyle anılan Dokuzzade Mantıkçı Abdurrahman Efendi’nin oğlu.

Babasından mantık, nakşibendî, Baytarzade Hacı Abdullah Efendiden tasavvuf dersleri aldı.

Kilis’te Kesikminare medresesinde mantık dersleri verdi.

Mantığı tatbikî bir bilim haline getirdi; kıyasların çoğunu günlük hayata ait konulardan seçti.

Mantık biliminin yalnız Arapçaya ve arapça kitaplara dayandığı kanaatini de yıktı.

Arapça ve türkçe eserlerinden Tasdikat Haşiyesi (1872), Mantık Zübdesi, (1873), Tasavvurat Haşiyesi (1875) gibi bazıları basılmıştı.

Bir cevap yazın