Hocazade Mesut Efendi Kimdir,Hayatı

Hocazade Mesut Efendi Osmanlı şeyhülislâmı (öl. 1656). Ahmed I’in hocası olan Aydınlı Mustafa Efendinin oğlu. Medresede öğrenim gördü, müderrislik yaptı.

Sonra Anadolu kazaskerliğine tayin edildi. «Çınar vakası» ihtilâlinde zorbaların aşırı ısrarları üzerine şeyhülislâm oldu.

Yükselmelerine tahammül edemediği birçok kişiyi azil ve idam ettirdi.

Boynueğri Mehmet Paşayı sadrazamlığa getirdi, fakat onunla da geçinemedi.

Paşayı azlettirmek, hattâ Mehmet IV’ün yerine şehzade Süleyman’ı tahta geçirerek devlet işlerine tamamıyla el koymak istedi.

Padişah bunu haber alınca, şeyhülislâmlıktan azledilerek Diyarbakır kadılığına tayin edildi; Bursa’ya gönderildi.

Buradan Diyarbakır’a emniyetle gidebilmek için adam toplaması, yeniden harekete geçtiği şeklinde yorumlandı ve misafir bulunduğu evde idam edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir