Hu Yaobang | Biyografi |

Hu Yaobang Çinli devlet adamı (Hunan 1915).

15 yaşında Komünist Gençlik Birliği’ne, 18’inde Çin Komünist Partisi’ ne üye oldu.

Hu Yaobang1934 – 1935’de 10 000 km’lik Uzun Yürüyüş’e katıldı.

Daha o yıllardan kendisi gibi köylü kökenli olan Deng Hsiaoping’le dostluk kurdu.

Deng’in yönettiği orduların siyasal komiserliğine getirildi.

1949’da devrim gerçekleştiğinde, Gençlik Birliği’nin merkez komitesi üyesiydi.

1952’de bu örgütün sekreteri, 1957’ de birinci sekreteri (başkanı) oldu.

1958’ de Deng’in de önde gelenlerinden olduğu ÇKP merkez komitesine girdi. Ön yıl sonra Kültür Devrimi sırasında Deng gibi gözden düştü ve kendisini düzeltmesi istendi.

1973 te Deng’le birlikte saygınlığına kavuştu.

1976’da, Deng’le birlikte, ikinci kez suçlanarak gözden düşürüldü.

Mao’nun ölümünden sonra, 1977’de, Deng gibi saygınlığını yeniden elde etti ve onunla birlikte yükselmeye başladı.

Merkezî parti okulunda müdür yardımcılığı yaptı; parti merkez komitesinin düzenlenmesi görevini üstlendi.

Deng’in ardından partinin siyasal bürosuna (aralık 1978) ve siyasal büronun daimi komitesine girdi (şubat 1980). Partinin genel propaganda sorumlusu oldu.

Çin’in gerçek lideri Deng’le aynı libaral çizgiyi savundu.

Aynı yıl içinde yeniden ihdas edilen parti genel sekreterliğine getirildi.

Bunun sonucu, parti başkanı Hua Guofeng parti içinde pek etkili olamazken, Hu Yaobang partiyi fiilen yönetmeye başladı.

Deng ekibinin Hua’ yı kesinlikle tasfiyesi, 1981 haziranındaki bir merkez komitesi toplantısmda gerçekleşti. MK, Hua’nın istifasını kabul etti ve Hu Yaobang’ı parti başkanlığına getirdi.

Böylece Hu, ÇKP’nin 1 temmuz 1981’de yapılan 60. kuruluş yıldönümü törenlerine de başkanlık etti.

Hu, anayasaya göre ordunun da en yüksek yöneticisi durumuna geldi.

ÇKP’nin 1 eylül 1982’de başlayan 12. Ulusal Kongresi’nde yaptığı açılış konuşmasında, sınıf mücadelesinin artık Çin toplumunun temel çelişkisi olmaktan çıktığını belirtti.

Ülkede genel bir liberalleşme çizgisi izledi.

SSCB ile ilişkilerin normalleştirilmesi siyasetini uyguladı.

Bir cevap yazın