Hudeybiye Savaşı Nedenleri ve Sonuçları


Hudeybiye savaşı ne zaman oldu,Hudeybiye antlaşmasının bozulma sebebi,Hudeybiye antlaşması bozulunca ne oldu,Hudeybiye Savaşı Nedenleri ve Sonuçları
,Amacı yalnızca Kureyşlilere göz dağı vermekti.

Ancak Kureyşliler Muhammed’in 1600 kişiyle yola çıktığını haber alınca büyük bir ordu hazırladılar.

Bu durum karşısında Hz. Muhammed Hudeybiyye’ye kadar çekilmek zorunda kalarak, karşı tarafla görüşme istedi.

Hudeybiye musallahası adıyla anılan bu anlaşmayı Peygamber Allah’ın elçisi olarak imzalayamadı, çünkü Kureyşliler bunu kabul etmediler.

Umre’ye ertesi yıllarda silahsız gelmek koşuluyla izin veriyorlardı.

Arabistan’da büyük bir güç olarak tanınan Kureyş oligarşisi ilk kez bir göçmen topluluğunun başkanı ile görüşerek, anlaşmanın yollarını arıyordu.

Bu Peygamber için büyük bir zaferdi.

Bu anlaşmada önemli olan Medine’nin Mekke’den hiçbir korkusunun kalmamasıydı.

Hudeybiye olayı için pek çok Peygamber hadisi de vardır.

Bunların içinde Buhâri’nin Misver İbn Mahreme’den naklettiği hadis özellikle önemlidir.

Bu hadiste Hz Muhammed’in gerçekten çok akıllıca olan şu konuşması kaydedilmiştir: “Biz buraya hiç kimseyle savaşmak için gelmedik.

Umre niyetiyle geldik.

İsterlerse Kureyşlilerle bir anlaşma yaparız, şu kadar ki benimle öteki inanmayanların arasını serbest bırakırlar.

Ben onları ezersem dilerse Kureyş de bana katılır, onlar beni ezerse Kureyş de benden kurtulmuş olur.

Bunu kabul ederlerse iyi, etmezlerse Allah’a yemin ederim ki canım tenimden ayrılıncaya kadar savaşırım”.

Bu hadis içinde bundan başka, çabuk parlayan bir adam olan Hz. Ömer’in Peygambere çıkıştığı ve “Yoksa sen gerçek Peygamber değil misin, bu küçüklüğü nasıl kabul edersin?” diye bağırdığı yazılıdır.

Zamanla aklı başına gelen Hz. Ömer şöyle demektedir: “Bu davranışım nedeniyle ne sadakalar verdim, ne kurbanlar kestim, ne oruçlar tuttum, ne köleler azatladım.

Kendimi Allah’a bağışlatmak için yapmadığım kalmadı”.

Bu hadiste bunlardan başka andlaşmanın satır satır nasıl yazıldığı da anlatılmaktadır ki çok ilginçtir.

Bir cevap yazın