Hugo Münsterberg Kimdir,Hayatı | Bilim İnsanları |

Hugo Münsterberg Kimdir,Alman asıllı amerikalı felsefeci ve psikolog (Danzig 1853-Cambridge, Massachusetts 1916).

Hugo Munsterberg Hayatı

Hugo MünsterbergÖnce Freiburg, sonra da Harvard üniversitelerinde psikoloji profesörlüğü (1892-1916) yaptı.

A. B.D. ile Almanya arasında iyi ilişkiler kurmaya çalıştı, fakat Birinci Dünya savaşında Almanya’yı destekledi.

Psikoloji ile ilgili çalışmalarında çağdaş psikologların metotlarından çok, geleneksel iç gözlem tekniğini benimsemiş görünüyordu.

Psikolojiyi, sanayi, öğretim, tıbbî tedavi ve sosyal hayatla ilgili pratik meselelere uygulamağa çalıştı.

Psikoloji üstüne yazdığı eserler çok yönlü olmakla beraber, bir teknik ye bilim adamının düşüncesinden ziyade, bir felsefecinin düşüncesini yansıtır.

Hugo Münsterberg Başlıca Eserleri

Grundzüge der Psychologie (Psikolojinin İlkeleri) [1900]; Der Amerikaner (Amerikalı) [1904, gözden geçirilmiş baskı 1912]; The Eternal Life (Ebedî Hayat) [1905]; Science and idealism (Bilim ve İdealizm) [1906]; Philosophie der Werte (Değerler Felsefesi)[1908]; The Eternal Value (Ebedî Değer)[1909]; Psychology and İndustrial Efficiency (Psikoloji ve Sanayideki Etkinliği) [1913]; Psychology: General and Applied (Genel ve Uygulamalı Psikoloji) [1915].

Bir cevap yazın