Hukukta Abideler | Genel Hukuk Bilgisi |

Hukukta Abideler Bunlara ayrı hükümler uygulanır; zaman aşımı ile iktisap edilemez, başkasına temlik olunamaz ve memleketten çıkarılamaz. (atika nizamnamesi.) Âbideleri tahrip, âbide ve heykellerin tahrip veya imhası, şikayete hacet olmaksızın takip edilerek, 3 aydan 2 seneye kadar hapis ve 250 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır (T. Ceza kanunu 516 md. 2. fıkra 3. bend).

Heykeller de âbide kavramına girmekle beraber, uygulanmada söz konusu olabilecek tereddütleri ortadan kaldırmak için 3531 sayılı tadil kanunu ile madde metnine eklenmiştir.

Atatürk Hakkında İşlenen Suçlar Hakkındaki kanunun (20 temmuz 1961, nu. 5816) 1. md. 2. fıkrasına göre, Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimse hakkında bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilmektedir.

Bir cevap yazın