Hukukta Ayrımcılık Nedir,Ayrımcılık Suçu

Hukukta Ayrımcılık,Avrupa Sözleşmeler Seri no. 5) 4.11.1950 tarihinde Roma’da imzaya açılmış, 03.09.1953 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Etnik Ayrımcılık Suçu

11. Protokol değişikliği metne işlenmiştir.”Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yaparak”, ”bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen”, ”besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden”, ”kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen” kişiler bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.

Sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi halinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunacak.

Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi halinde de 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bir cevap yazın