Hukukta Uzlaştırma | Genel Hukuk Bilgisi |

Hukukta Uzlaştırma,uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözme yöntemlerinden biri. Taraflar, uzlaştırma toplantısında da bir anlaşmaya varamazlarsa, grev veya lokavta gidebilirler.

Ceza Muhakemesinde Uzlaşma

Uzlaştırmayı düzenleyecek olan makam, toplu sözleşmesi işyeri seviyesindeyse bölge çalışma müdürlüğü; işkolu seviyesindeyse, Çalışma bakanlığıdır.

Anlaşmaya yarılamadığına ilişkin tutanağı alan makam, 12 işgünü içinde uzlaştırma toplantısını düzenlemek zorundadır.

Hukukta Uzlaştırma toplantısına katılacak kişiler şunlardır:

1. taraf temsilcileri.

2. taraf temsilcilerinin seçtikleri iki tarafsız aracı.

3. iki tarafsız aracının seçtiği, üçüncü bir tarafsız kişi.

4. bölge çalışma müdürlüğü veya Çalışma bakanlığının göndereceği bir memur.

Toplantılara üçüncü tarafsız aracı başkanlık eder. Toplu iş sözleşmesi, işkolu seviyesindeyse, üçüncü tarafsız aracı, Yargıtay birinci başkanı veya yardımcısı tarafından seçilir.

Bu seçimler tamamlandıktan sonra uzlaştırma toplantısına başlanır.

Toplantı en çok 15 gün sürebilir. Ancak taraflar anlaşarak bu süreyi uzatabilirler.

Uzlaştırma kurulu tarafından alınan kararlara taraflar uymak zorunda değildir.

Kurulun almış olduğu kararlar taraflarca kabul edilmezse durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, taraflar öteki şartları da yerine geti

Bir cevap yazın