Hukukta Velayet Nedir,Ne Demek | Genel Hukuk Bilgisi |

Hukukta Velayet Nedir,Ne Demek,küçüklerin ve kısıtlıların bakım ve korunmalarım sağlamak için, onların kişilikleri ve mallan üzerinde ana babaya tanınan görev, hak ve yetkiler.

Velayet, kural olarak 18 yaşını bitirmemiş küçükler üstünde söz konusudur.

Ana ve babanın çocuk üstündeki velayet hakları, evlilik içi nesepte çocuğun doğumuyla kendiliğinden kurulur.

Evlilik dışında doğan çocukta, babaya evlilik dışı nesep bağıyla bağlanmadan önce, ananın velayet hakkının doğabilmesi için, hâkim kararı gereklidir.

Babanın tanıması veya kişisel sonuçlarıyla babalığa karar verilmesi halinde de babanın velayet hakkının doğabilmesi için yine hakim kararı gerekir.

Ana ve baba, velayet hakkına birlikte sahipse, bu hakkı birlikte kullanırlar.

Bir cevap yazın