Hüküm Gecesi – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Hüküm Gecesi – Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hüküm Gecesi – Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun 1908-1911 arasındaki siyasî olayları konu edinen romanı (1927). «İttihat ve Terakki» yönetiminin, muhalif bir gazeteci gözüyle tenkit edilmesi şeklinde kaleme alınmıştır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Hüküm Gecesi – Roman Tahlili

Esere adını veren olay, Mahmud Şevket Paşanın vurulması üzerine ilerigelen muhaliflerin tutuklanması; tutuklananların, haklarında verilecek hükmü heyecanla beklemeleridir.

Romanın kahramanı Ahmet Kerim, Ahmet Samim ile birlikte «Nidayı Hakikat» gazetesini çıkarmaktadır. Gazete, ittihatçılara Hüküm Gecesimuhalefet etmekte, onların tutum ve eylemini tenkit etmektedir. Ahmet Samim başka bir gazeteye geçince «Nidayı Hakikat» Ahmet Kerim’e kalır. Sevilen bir başyazar olarak sivrilir.

Gazeteciliği, hak bildiği bir fikrin ifadesi olarak anlamaktadır. Babadan kalan ev ve annesine bağlanan dul maaşıyla geçinmekte; gazeteden eline çok az bir para geçmektedir. «Hürriyet ve İtilâf» fırkasının sözcüsü durumunda olduğu halde, onun içyüzünü bilir ve nefret eder.

İttihat ve Terakki’nin muhalifidir, ama memleket için onun gerekliliğine inanır, çelişik düşünce ve davranışlarıyla çağının kararsız, mütereddit aydın tipini temsil eder.

Romanda o dönemin ünlü kişileri de tasvir edilmiştir. Tâlat, Enver, Cemal Paşalar ile Ahmet Samim, İshak Sükûti, Rıza Tevfik, Refik Halid, Tevfik Fikret, Süleyman Nazif, Ali Kemal, Prens Sabahattin, Aka Gündüz, Ziya Gökalp, Halit Ziya, Şahabeddin Süleyman v.d.

Ahmet Kerim, sevgilisi Samiye’nin tuzağına düşerek baskına uğrar. Öteki muhaliflerle birlikte Sinop’a sürülür.

Eserin ağırlık noktasını sîyasî olaylar teşkil ettiği halde, yazar hareketli üslûbu ve tenknikteki ustalığıyla bu olaylara edebî bir nitelik kazandırmıştır. Konusu siyasî olan ilk edebî roman sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir