Hümayunname – Ali Çelebi | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Hümayunname – Ali Çelebi  Hümayunname Nedir Kelile ve Dimne’nin Ali Çelebi tarafından yapılan Türkçe tercümesine verilen ad.

Birçok dillere çevrilen Kelile ve Dimne III. yy.da hint yazarı Beydeba tarafından yazıldı; çoğu aslan, öküz, tilki, leylek, güvercin, çakal, fare, kedi, karga, baykuş, kaplumbağa gibi hayvanlarla, kral, zahid, şehzade, kuyumcu, gezgin gibi insanlar arasında geçen konuşmaları konu edinir.

İçinde hepsi de ahlâkî bir öğüde bağlanan on beş masal vardır.

Her masal bir ayrı bölümdür.

Hayvanların birbiriyle olan konuşmaları sonraki yüzyıllarda Şeyh Attar, Mevlâna Celâleddin, La Fontaine gibi doğu ve batı şairlerini etkiledi.

Onlar da bu konuları uzun boylu işlediler.

Hümayunname (Kelile ve Dimne) birkaç kere Türkçeye çevrildi.

İlk defa Kul Mesud, Aydınoğlu Umur Bey adına, daha sonra bilinmeyen biri Murad I adına, Ali Çelebi ise Kanunî Sultan Süleyman adına eseri Türkçeye çevirdiler.

Ahmed Midhat Efendi ise Hülâsa-i Hümayunname adıyla bir özet yaparak Matbaa-i Amire’de bastırdı (1888).

Son olarak Ömer Rıza Doğrul’un Kelile ve Dimne adıyla Arapçadan Türkçeye çevirdiği eser Millî Eğitim Bakanlığı yayınları arasında çıktı (1945).

Bir cevap yazın