Humeydi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Humeydi Kimdir (Ebu Abdullah Muhammed), Arap bilgini (Majorca 1027 ?-Bağdat 1095).

Humeydi hayatı

Ispanya’da hoca Ebu Ömer Yusuf bin Abdül Berr ve Ebu Muhammed Ali bin Ahmed’den öğrenim gördü.

Sonra doğu ülkelerinde geziler yaptı (1056).

Gezileri sırasında Risale ve Muhtasar-ül-Müdevvene (Düzenlenmiş Divan) yazan ibn Ebî Zeyd’den ders aldı.

Kahire, Mekke, Medine, Suriye ve Irak’ı dolaştı.

Sonra Bağdat’a yerleşti.

Fıkıh, hadis ve tarih konularında çalışmaları vardır.

Bir cevap yazın