Huneyn bin İshak Kimdir, Hayatı,Bilime Katkıları

Huneyn bin İshak Hayatı Arap tıp bilgini (Hira 809 – 873). Babası hıristiyan araplarından bir eczacıydı.

Latince adı iohannitius’tur. Gençliğinde Bağdat’a giderek Yahya bin Musavveyh’ten ders aldı, öğrenimini Anadolu’da yaptı.

Huneyn bin İshakYunanca öğrendi. Bağdat’a dönüşünde Halife el-Mütevekkü’in hekimi oldu. Halife’nin kurduğu tercüme okulunun başına geçti.

Birçok arapça ye süryanî diliyle yazılmış eser topladı, yeniden düzenledi. Galenos, Hippokrates, Eflatun, Aristoteles ve Dioskoridcs gibi bügin ve filozofların eserlerini, Ptolemaios’un Megiste adlı eserinden bir bölümü Arapçaya tercüme etti.

Bunlardan başka bir Süryanî grameri ile bir de Yunancadan Süryanîceye lügati vardır, öteki eserleri: Kitab el-Medhal Fi’t-Tıbb (Tıp ilmine Giriş), Kitab el-Mevlûdin (Tabiat Bilimleri Üstüne).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir