Hünkar Gemisi Nedir | Osmanlı Tarihi |

Hünkar Gemisi Nedir Padişahlara mahsun, baştarda cinsinden gemi.

(Diğer baştardalar gibi yirmi altı veya otuz altı oturaklı olurdu.

Uzunluğu 210-216 kadem arasında değişirdi.

Her bir küreği yedişer nefer çekerdi.

Baş tarafında üç top, çıkmaları üzerinde de dört veya beş harf top bulunurdu.

Diğer gemilerden ayırmak için direk, tekne ve kürekleri yeşile boyanırdı.

Sancağı da yeşil olurdu. «Vardiya başı» geminin reisi idi.)

Hünkâr Kayığı: padişahların gezme veya resmî ziyaretlerde bindikleri kayığa verilen ad. (Bu kayıkların som gümüş parmaklıkları ve yine gümüşten dört sütun üzerinde duran bir köşkü vardı.

Köşkün döşemesi kırmızı saçaklı çuhadan olurdu. Kayıkta üç tane fener bulunurdu.

Padişah köşkün içinde oturur, arka tarafta dümende ise bostancıbaşı dururdu.)

Hünkar Sandalcıbaşısı

Padişahların saltanat veya tebdil kıyafetle deniz seyahatlerinde sandal, filika veya saltanat gemisinde görevli olarak bulunanlara verilen ad. (Bostancılardan sayılan bu sandalcılara eskiden «hamlacı» denirdi.)

Bir cevap yazın