Hüsambeyzade Ali Paşa Kimdir

Hüsambeyzade Ali Paşa,(? -1661)- IV. Mehmed devri Kaptan-ı Derya ve Sancakbeyi’dir.

Hüsambeyzade Ali Paşa Hayatı

Rodos’ta doğdu.

IV. Murad’ın Sancakbeylerinden Hüsameddin Hasan Bey’in oğludur. “Rodoslu Ali Paşa” olarak da bilinir.

Rodos Sancakbeyi, 1650-1652 yılları arasında Kaptan-ı Derya oldu.

Venedik donanmasının engel olmasına rağmen Girit adasına asker ve malzeme çıkarmaya muvaffak oldu.

1652 yılında tedbirsizliği yüzünden Naon adası yakınında Venedik donanması tarafından bastırıldı.

Gemisini düşman gemileri sardığı halde oğlu Abdülkadir Bey tarafından kurtarıldı.

Azlinden sonra 1652 yılında Mora sancak beyliğine tayin edildi.

1660 yılında ikinci defa Kaptan-ı Derya’lığa getirildi.

1661 yılında İskendil adasında vefat etti.

Kabri Beşiktaş’ta Yahya Efendi türbesi yanındadır.

Hüsambeyzâde Ali Paşa’nın ölüm tarihi bazı kaynaklarda 12 Şubat 1662 olarak geçerse de “Silahdar Tarihi”nde H. 1071-1661 yılıdır.

Hammer de bunu doğrulamaktadır.

Kaynak

(İsmail Hami Danişmend İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.III, (İstanbul 1971): SilahdarFındıklılıMehmed Ağa, Silahdar Tarihi, C.I-II, (İstanbul 1928), Mehmed Atâ, Devlet-i Osmaniyye Tarihi, C.I-XI, 2 bs. (İstanbul 1336).

Bir cevap yazın