Hüsamzade Abdurrahman Efendi Kimdir,Hayatı

Hüsamzade Abdurrahman Efendi (1081-1670) Osmanlı şeyhülislamı.

Şeyhülislâm Hocazade Mehmed Efendinin mülâzımı oldu. Birçok medreselerde müderrislik yaptıktan sonra, Halep kadılığına gönderildi.

Sonra Şam, İstanbul kadılıklarına, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerine getirildi.

Ocak ağalarının devlet idaresine hâkim oldukları bir devirde, şeyhülislâm Ebu Said Efendi ile İstanbul kadılığından azledilen Esad Efendi arasındaki mücadelelere katıldı.

Şeyhülislâm Bahâi Efendi İle Tarhuncu Ahmed Paşanın siyasi nüfuzundan faydalandı, ipşir Mustafa Pahaya karşı başlayan ayaklanma sonunda şeyhülislâm oldu (1655).

Kaptanıderya Murad Paşanın sadaretten azlinde büyük cesaret gösterdi.

Mart 1656’daki Çınar vakası sırasında Mehmed IV’ün ayak divanına çıkmasına engel olduğu için, yeniçerilerin kendisini cezalandıracakları korkusu ile istifa etti ve kendi arzusu ile Kudüs kadılığına gitti.

Örfiye süresi bitince önce Ayıntab, sonra Mısır’daki Gize arpalığı kendisine verildi.

Tâlik yazıda ustaydı. Elinin çok kuvvetli olduğu ve ağır eşyayı kolaylıkla kaldırdığı, kemankeşlikte akranları arasında örneği bulunmadığı söylenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir