Hüseyin bin Süleyman Kimdir,Hayatı

Hüseyin bin Süleyman Safevî soyundan İran şahı (1694-1729). Babası Süleyman’ın ölümü ile yirmi beş yaşında şah oldu. Devlet işlerini veziri itimad-üd Devle Feth Ali Hana bıraktı.

Saltanıtının ilk yılları olaysız geçti. Ancak sınır eyaletlerinde durum pek iyi değildi.

Kandehar, uzun süre Safevîler ile hint – Türk padişahları arasında anlaşmazlık konusu oldu.

Şahın affederek Kahdehar valisi yaptığı gürcü prensi Gurgin Han, âsi Mir Veys’i şaha yollayarak tutuklanmasını istedi. Veys ise şaha hediyeler sunarak onun yakınlığını kazandı.

Gurgin Hanı öldürerek Kahdehar kalesini aldı. Kandehar’a gönderilen İran ordusu bozguna uğradı.

Veys’in ölümü ile yerine geçen oğlu Mahmud, Kirman’ı fethetti. İran kuvvetleri Gülnâbâd’da yenilgiye uğradı (1722). Kuşatılan Isfahan, başgösteren kıtlık sonucu teslim edildi.

Hüseyin, tahtı Mahmud’a bıraktı. Safevîleri topluca öldüren Mahmud, bir süre sonra delirdi; yerine geçen yeğeni Eşref tarafından öldürüldü. Eşref daha sonra Hüseyin’i de öldürttü; tek başına hüküm sürdü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir