Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

Hüseyin Cahit Yalçın Kimdir,Türk yazarı ve gazetecisi (Balıkesir 1874 – İstanbul 1957).

Hüseyin Cahit Yalçın Hayatı

İlköğrenimini Serez’de yaptı; İstanbul’da Mektebi Mülkiyeden mezun oldu (1896).

Bir süre Maarif nezaretinde çalıştı.

Vefa idadisi müdür yardımcılığı, Mercan idadisi müdürlüğü yaptı.

1908’den sonra, Tevfik Fikret ile Tanin gazetesini kurdu.

İstanbul mebusu, Meclisi Mebusan reisi.

Düyunı Umumiye dayinler vekili oldu.

İstanbul’un işgali sırasında, lngilizler tarafından Malta’ya sürüldü (1919-1922).

Dönüşünde Tanin’i tekrar çıkardı (1922-1925).

Siyasi sebepler yüzünden bir buçuk yıl Çorum da sürgün kaldı (1925-1926).

İstanbul’a dönünce Fikir Hareketleri dergisini çıkardı.

İstanbul ve Kars milletvekilliklerinde bulundu.

1948’den beri sürdürdüğü Ulus gazetesi başyazarlığı görevindeyken öldü, idadi öğrenciliği sırasında Nadide adlı bir roman yazan (1892) Hüseyin Cahid, Serveti Fünun dergisinde yayımladığı hikâye, roman ve tenkit yazılarıyla ün kazandı.

Eski edebiyata karşı yeni edebiyatı, doğu kültürüne karşı batı kültürünü savundu.

Edebiyatı Cedide akımına yapılan saldırılara karşı, bu akımı savundu.

1901’de Fransızcadan çevirdiği bir makaleden dolayı Serveti Fünun dergisinin kapatılması üzerine, öteki arkadaşlarıyla birlikte, yazı yazmayı bıraktı.

1908 Meşrutiyetinden sonra, siyaset yazarlığına geçti.

Eserlerini gerçekçi bir görüşle yazan Hüseyin Cahid, iç ve dış gözleme önem verir.

Hikâye, roman ve şiirlerinin dışında süssüz ve yapmacıksız bir dil kullanır.

Hüseyin Cahit Yalçın Eserleri

Nadide (roman, 1892); Hayat-ı Muhayyel (hikâyeler, 1897); Hayal İçinde (roman, 1901); Hayat-ı Hakikiye Sahneleri (hikâyeler, fıkralar, mensur şiirler, 1910); Kavgalarım (tenkitler, 1910); Niçin Aldatırlarmış (hikâyeler, 1924); Edebi Hatıralar (1935); Talât Paşa (biyografi, 1943); Seçme Makaleler (1951).

Bunlardan başka. Hüseyin Cahid, Fransızca, İngilizce ve Italyancadan çevirdiği yüzlerce eseri, «Oğlumun Kütüphanesi» genel başlığıyla yayımladı.

Bir cevap yazın