Hüseyin Cavid Kimdir,Hayatı,Eserleri | Şair Biyografileri |

Hüseyin Cavid Kimdir Azeri şairi (Nahçıvan 1882-Öl. 1937’den sonra).

Hüseyin Cavid Hayatı

Önce Tebriz’de, daha sonra İstanbul’da öğrenim gördü.

Rıza Tevfik’ten (Bölükbaşı) edebiyat ve felsefe dersi aldı, İstanbul şivesi ile yazdığı şiirleriyle romantik türk şiirinin Azerbaycan’da kuvvetli bir temsilcisi oldu.

Manzum piyesler ve lirik parçalar kaleme aldı.

Tarihî ve felsefî konular ve menkıbeler üstüne yazdığı manzum ve mensur dramları Azerbaycan tiyatrolarında oynandı ve büyük bir ilgi gördü.

Fakat eserleri daha sonra sansür tarafından yasaklandı.

Sovyet idaresi altında çeşitli zorluklarla karşılaştıysa da,bağımsız sanatçı kişiliğini korumaya çalıştı.

Bunun sonucunda, 1936-1937 yıllarındaki genel kovuşturmalardan kurtulamadı ve sürgüne gönderildi.

Bir söylentiye göre Sibirya’da öldü.

Hüseyin Cavid Eserleri

Şeyh San’an (Bakû, 1915; manzum dram); Peygamber (manzum dram); iblis (manzum dramı); uçurum (manzum dram); Siyavüş (manzum dram); Topal Timur (mensur dram).

Ayrıca birçok lirik şiir, manzum ve mensur hikâye de yazdı.

Bir cevap yazın