Hüseyin Fahreddin Dede Kimdir | Müzisyen Biyografileri |

Hüseyin Fahreddin Dede Kimdir,Türk bestecisi (İstanbul 1854 – 1911).

Beşiktaş mevlevîhanesi şeyhi Hacı Haşan Nazif Dede Efeninin oğlu.

Babasının ölümü üzerine yedi yaşlarında ismen mevlevîhanenin şeyhi oldu.

Kendi yetişkin çağa gelene kadar görevine Hacı Raşid Dede vekalet etti.

Hüseyin Fahreddin, Beşiktaş rüştiyesini bitirdi.

Ayrıca özel dersler aldı.

Yenişehirli Avni Beyden tasavvuf, şeyh Osman Selâhaddin Efendiden Arapça, vezir Sami Pasa’dan Mesnevi, Hintli İskender Efendiden Farsça ve Fransızca öğrendi.

Zekâi Dededen türk musikisi.

Hacı Râtib Efendiden balı müziği dersleri aldı.

Neyzen Ferik Yusuf Paşadan ney çalmayı öğrendi.

Mehmet V’in (Reşad) takdirini kazandı.

Padişahın huzurunda Bahariye dergâhında ısfahan âyin icra etti.

Eserleri: Acemaşiran Ayini (1885), Devr-i Kebîr Dügân Peşrevi, Hüseynî Saz Semaileri, Müstear Saz Semaileri, Hisarbuselik Yürük Semaî, Hümayun Sengin Semai, Isfahan Devr-i Revan, Suzidil Ağır Düyek.

Bir cevap yazın