Hüseyin Fevzi Paşa Kimdir,Hayatı

Hüseyin Fevzi Paşa Kimdir Osmanlı kumandanı (Kışlacak köyü, Mecitözü 1836 -Selanik 1900).

Hüseyin Fevzi Paşa Hayatı

Küçük yaşta İstanbul’a getirildi. Harbiye’yi erkânıharp yüzbaşısı rütbesiyle bitirdi (1859). Karadağ savaşında serdarıekrem Ömer Paşanın yanında bulundu.

Cebelilübnan isyanının bastırılmasına yardımcı oldu. Ömer Paşa ile Girit’e gitti ve oradaki savaşlarda yararlıklar gösterdi.

Hanya erkânıharp reisi oldu. Liva rütbesiyle yunan savaşlarına katıldı. Girit kumandanı (1871) oldu.

Sekiz ay sonra İstanbul’da Erkânıharbiye reisliği ve Mekâtibi Askeriye nazırlığına getirildi.

Bir süre Bağdat vali vekilliği yaptı. Abdülbamid n’nin tahta geçmesinden sonra müşir oldu.

5. Ordu müşiri, Suriye valisi, Selânik ve Kosova sınır kumandanı oldu. 3. Ordu kumandanlığı yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir