Hüseyin Hemedani Kimdir?

Hüseyin Hemedani Kimdir İran tarihçisi (öl. 1882).

Hüseyin Hemedani Hayatı

İran şahmın bir Avrupa seyahatine kâtiplik göreviyle katıldı. Bu arada bir süre İstanbul’da kaldı.

İran’a geri dönüşünde hapsedildi (1874), daha sonra serbest bırakıldı. Manakçı (veya Manukçu) adlı, zerdüst dinine mensup olan bir zatın hizmetine girdi. Manakçı kendisine Bâb tarihini yazmasını teklif etti. Hüseyin Hemedânî böylece büyük eserini meydana getirdi.

Eseri E. G. Browne tarafından The Tarih-i Gadid or New History of Mirza Ali Muhammed the Bab (Bab Mirza Ali Muhammed’in Yeni Tarihi) adı ile yayınlandı (1893).

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir