Hüseyin Rıza Paşa Kimdir,Hayatı

Hüseyin Rıza Paşa Kimdir Türk veziri (Yalova 1838 – İstanbul 1904).

Hüseyin Rıza Paşa Hayatı

Vezir Ramazanoğlu İsmet Paşanın oğlu, öğrenimini İstanbul’da Mektebi İrfan’da yaptı. Hariciye’de Mektupçu dairesinde çalıştı.

Temyiz üyesi oldu. Bulgaristan komiserliğine getirildi (1887). Aynı yıl vezir rütbesiyle Aydın valisi, bir yıl sonra da Bursa valisi oldu. Evkaf nazırı (1889), birkaç ay sonra da adliye nazırı oldu.

Sadrazam tayin edilen Cevad Paşanın Girit’ten İstanbul’a gelmesine kadar, çok kısa bir süre sadaret kaymakamlığı yaptı.

Son görevleri Selânik valiliği ve Muhacirun komisyonu üyeliği oldu. Edebiyatla da ilgilenen Hüseyin Rıza Paşanın bazı şiirleri ve edebî eserleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir