Hüseyin Vassaf Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Hüseyin Vassaf Kimdir,Mülkiye mektebine devam etti, özel öğrenim gördü.

Rüsumat Emaneti Evrak kalemine girdi (1892).

Mühimme mümeyyizi oldu.

Sirkeci Merkez Rüsumat ve İstanbul başmüdürüyetinde bulundu.

Hüseyin Vassaf Eserleri

Sefine-i Evliya-yı Ebrar (İyiliksever Velilerin Gemisi); Gülzar-ı Aşk (Aşkın Gülbahçesi); Divan-ı Eşar (Şiirler Dergisi).

Bir cevap yazın