Hüsn ü Aşk – Şeyh Galip Mesnevisi,Konusu | Kültür,Sanat |

Hüsn ü Aşk – Mesnevisi Şeyh Galib’in ünlü eseri. Şeyh Galib (1757-1799).

Hüsn ü Aşk mesnevisini 1782 yılında bitirdi.

Galib, bu eseri, Nabi’nin Haydarâbâd adlı mesnevîsinin bir mecliste övülmesi ve onun değerinde bir mesnevinin yazlamayacağının öne sürülmesi üzerine yazdığını anlatır.

Hüsn ü Aşk Konusu

Hüsn ü AşkMesnevî türünde olan eser mef’ûlu mefâilün feûlun veznindedir.

Hüsn ü Aşk’ın konusu şöyledir: Beni Muhabbet (Sevgi – oğulları) denen bir arap kabilesindeki Aşk adlı delikanlı ile Hüsn adlı kız birbirlerini severler.

Aşk, kabilesinden Hüsn’ü isteyince ona Kalb kalesine gidip oradaki Kimya’yı getirmedikçe bu dileğine kavuşamayacağını söylerler.

Yola çıkan Aşk pek çok sıkıntıya katlandıktan sonra dileğine kavuşur.

Mesnevinin sonlarında Suhan adlı biri Aşk’a, aşk’ın hüsn ve Hüsn’ün de aşk olduğunu anlatır, ilk bakışta gerçek bir aşkın hikayesi olarak görülen Hüsn ü Aşk mesnevisi, aslında Hüsn ve Aşk’ın sofiyâne güzellik anlayışlarını belirten tasavvufî bir hikayedir.

Mesnevide geçen Hüsn, Aşk, İsmet Mânâ, Suhan, Gayret, Kalb, Hoşrubâ gibi adlar birer mecazdır, tasavvufî anlamları vardır.

Hüsnü Aşk Mesnevisi (İnceleme)

Hüsn ü Aşk mesnevîsinin ana düşüncesi aşka kavuşmanın güç olduğunu belirtmektir.

Hüsn ü Aşk’ın türk edebiyatı üstüne büyük etkisi oldu, özellikle Abdülhak Hâmid (1852 – 1937) ve Ahmed Hâşim (1884-1933) üstündeki etkisi önemlidir.

Hüsn ü Aşk mesnevîsinin özelliği sebk-i hindî denen sanatı içermesi, zengin ve orijinal hayallerle bezenmiş olmasıdır.

Yer yer (özellikle tardiyelerinde) yalın türkçe mısralar taşımasına karşılık Hüsn ü Aşk genel olarak yabancı kelimelere boğulmuştur.

Nedim’in (? – 1730) açtığı yerli ve duru söyleyiş çığırına katılmayan Şeyh Galib’in bu tutumu onun en zayıf yanıdır. Galib’in kendi el yazısıyla bir yazması bulunan Hüsn ü Aşk son olarak yeni harflerle Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yayınlanan (1970).

Bir cevap yazın