Hüsrev ü Şirin Mesnevisi

Hüsrev ü Şirin Mesnevisi İran şairlerinden Nizamî’nin Hüsrev ile Şirin’ınden ilham alınarak osmanlı şairi Şeyhî tarafından kaleme alınmış mesnevi. Şeyhî’ninki her ne kadar Nizamî’nin Husrev u Şirin’ine benzerlik gösterirse de birçok noktada ondan ayrılır.

Hüsrev ü Şirin Mesnevisi – Konusu

Murad II adına yazılmış olan eserin konusu şöyledir:

Acem şahı Hürmüz’ün oğlu şehzade Hüsrev müşaviri olan Şavur’dan Ermen ülkesindeki kadın hükümdarın Şirin adında çok güzel bir kızı olduğunu öğrenince Şavur’u Ermen’e gönderir.

Şirin, Hüsrev in resmini görünce âşık olur. Şirin, Hüsrev’e, Hüsrev de Şirin’e kavuşmak için yola çıkarlar. Bir çok maceradan sonra iki âşık buluşurlar.

Fakat bir süre sonra, ülkesinde çıkan karışıklıkları bastırmak için Hüsrev, Şirin den ayrılıp yola çıkar ve rum Kayserinden yardım ister. O da kızı Meryem’i alması şartıyle yardıma söz verir. Böylece Hüsrev, İran’da karışıklık çıkaran Behram’ı yenerek tahta geçer.

Anası ölen Şirin de Ermen’e hükümdar olur. Süt içmeyi çok seven Şirin’in sarayına muntazaman taze süt gelmesini sağlamak için Ferhad adlı usta bir mimara büyük bir dağı delmesi, vazifesi verilir.

Ferhad, Şirin’e âşık olur. Şirin’in hareketlerini takip ettiren Hüsrev, bir kocakarı vasıtasıyla Şirin’in öldüğünü duyurarak Ferhad’ın ölmüne sebep olur. Hüsrev, Şirin’i yanına getirerek evlenir.

Şeyhî’nin bu mesnevisi birçok gazel ve manzum fıkra ile süslenmiştir. Eserin sonunda, Tanrı’ya, yaratıklara ait bilgiler, yıldızlara dair öğretici mahiyette bazı sual ve cevaplar da yer almaktadır. Bazı yazmalarda meselâ Beyazıt Umumî kitaplığı nüshasında bu kısım yoktur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir