Hydai Antik Kenti

Hydai Antik Kenti Milas’a bağlı Damlıboğaz köyü yakınlarında Karaoğlan dağı eteğinde yunan şehri.

Hydai Antik Kenti – Milas

M.ö. V. yy.da Attike -Delos Deniz birliğine vergi veren şehir M.ö. II. yy.da bağımsızlığını kazandı. Bu durum M.S. II. yy.a kadar devam etti ve bu yüzyılda Mylasa’ya bağlandı.

Yunanca’da «su» anlamına gelen Hydai’nin bu yüzyıla ait sikkeleri vardır. Bu sikkelerde şehrin önünden geçen Sarıçay’ı temsil eden sakallı bir nehir tanrısı, elindeki testiden akan suyun içinde üç balık yüzer şekilde gösterilmektedir.

Tanrı Apollon ve Artemis’e ait tapınak kalıntılarına rastlanan şehrin etrafını 3,5 m genişliğinde bir sur çevirir. Bugün ancak 2,5 m yüksekliği ile ayaktadır. Sur dışında güneybatı yönde iki mezar, güneydoğuda ise kalkerden girland ve üzüm salkımları ile bezeli 41 lahit bulunmuştur.

Damlıboğaz’da Hydai’nin M.ö. III. binyıla ait Truva-Yortan kültürü etkisinde kaldığı elde yapılmış gaga ağızlı tek kulplu seramiklerin ele geçmesinden anlaşıldı. Yine köyde Helenistik devre ait mermer ve tuğladan birçok mezara rastlandı.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir