Hyperboreios’lar Kimdir | Yunan Mitolojisi |

Hyperboreios’lar Kimdir Uzak Kuzey’de, Kuzey rüzgârının ötesinde oturan efsanevî millet.

Apollon her on dokuz yılda, bir yıldız değişiminde, Delphoi’ye gelmeden önce yaptığı seyahatin hatırası olarak onlara uğrardı.

Hyperboreios’ların bu sebeple bazı Apollon kültlerinin menşeini meydana getirdikleri ve Delphoi kâhinliğini kurdukları ileri sürülür.

Klasik çağda bunların ülkesi iklim dengesinin örneği sayıldı.

Burada topraktan yılda iki kere mahsul alınır, daima mavi bir gökyüzü altında uzun yıllar yaşar, mutlu günler geçirirdi.

İyilikleri sayesinde «şifalı büyü» yapabilen Hyperboreios’lar ölmez, sadece daha iyi bir dünyaya göç ederlerdi.

Bir cevap yazın