I. Isabel | Biyografi |

I. Isabel Castilla kralı olan kardeşi Enrique IV, evlilik dışı olduğu sanılan kızı la Beltraneja’yı vâris olarak ona kabul ettirmek istedi; ama soylular karşı-koyunca bu isteğinden caymak zorunda kaldı (1468) ve Portekiz kralı Alfonso V ile evlendirmeyi düşündüğü Isabel’in, Aragon’un vârisi Fernonda Ue evlenmesini kabul etti (ekim 1469).

Bir yıl sonra, Louis XI’in kardeşi Charles de Guyenne ile nişanlanan Juana la Beltraneja’yı kendine vâris yaptı ve Isabel I i verasetten azletti.

Charles de Guyenne’in ölümü üzerine isabel Enrique IV üe uzlaşmak zorunda kaldı (aralık 1473) ve Enrique IV’ün Ölümünden sonra Castilla kraliçesi oldu (aralık 1474), Fernando’nun (Aragon kralı, 1419) karısının devleti üstünde hiç bir yetkisi yoktu.

Castilla ve Aragon bir çeşit ikili krallık meydana getiriyordu.

Isabel, savaş ve siyasette uzmanlaşmış olan Fernando’nun yardımıyla Louis XI in desteğini sağlayarak Castilla’yı istilâ eden (1475) Portekiz kralı Alfonso V ile savaştı; Toro (1476) ve Albufera de Merida’da (1479) yenilen Portekiz kralı niyetlerinden vaz geçti (Alcoçobes antlaşması, 1479).

Papa Alexander Borgia’nın 1494’te «katolik krallar» unvanını verdiği iki hükümdar, soylulara boyun eğdirdiler, engizisyonu kurdular, Reconquista’yı (Granada’nın fethi, 1492) tamamladılar ve Kristof Kolomb’un Amerika’ya ilk seyahatini desteklediler .

Bir cevap yazın