I.Muaviye Kimdir?

I.Muaviye Kimdir,İlk emevî halifesi (Mekke 610 – 680). Mekke’nin teslim olduğu yıl Müslümanlığı kabul etti. Hz. Muhammed’in kâtibi oldu. Ebubekir zamanında Suriye’nin, Fenike kıyılarında bazı şehirlerin alınmasıyla görevlendirildi. Kardeşi Yezid’in ölümü üzerine, onun yerine Şam valiliğine tayin edildi.

Osman zamanında Şam vilâyetiyle birlikte Suriye’nin öteki illerinin yönetimini ele geçirdi. Muaviye 20 yıllık yönetimi sırasında Suriye’yi örnek bir eyalet durumuna getirdi. Osman’ın öldürülmesine engel olamadı. Fakat öcünü almak için çalıştı. Ali ile yaptığı mücadelelerde başarı kazandı. Mısır’ı ele geçirmek için Amr ibnül As’ın yardımını sağladı.

İbni Mulcem’in ayaklanması, Muaviye’nin tahta çıkmasını kolaylaştırdı. 661 Yılında Irak’a yaptığı seferle Ali’nin yerine oğlu Hasan’ın halife olmasını önledi. Dicle’nin doğusundaki eyaletleri yönetimi altına alarak birliği sağladı.

İran’da Ali’nin tarafını tutan Ziyad bin Abihi’yi, anne ayrı baba bir kardeş kabul ederek kendi tarafına çekti. Ziyad’ı Basra valiliğine tayin ederek ülkenin bu kesiminde de güvenliği sağladı. Kıbrıs ve Rodos’u ele geçirdi. İstanbul, oğlu Yezid tarafından iki defa kuşatıldı.

Kendisine bağlı birliklerden kurduğu ordu ile her yıl bizans topraklarına akınlar yaptı. Bu akınlarla düşmanı oyalayarak sınırlarını güven altına alıyordu. Elinin açıklığı sayesinde Ali’nin oğullarının karışıklık çıkarmalarını önledi.

Muaviye, Suriye’deki hâkimiyetini, karısının kabilesi olan Kelb’ler, Kuzaî’ler ve öteki yemenli kabilelere dayanarak sağladı. Muaviye halifeliğinin sonlarına doğru oğlu Yezid’i önce Suriye’de sonra öteki eyaletlerde halife ilân etti.

Muaviye’nin Suriye dışında hanbelîler arasında gulat adı verilen taraftarları vardı. Muaviye halifeliği, din unvanı olmaktan çıkararak bir devlet yönetim kurumu durumuna getirdi. Bazı tarihçilere göre müslüman arap devletinin kurucusu sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir