I.Yakub Bey Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

I.Yakup Bey Kimdir,Germiyanoğulları beyliğinin kurucusu (öl. 1327), Kerimüddin Ali Şir Beyin oğlu.

Bağlı olduğu Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubad’ın 1303’te saltanattan çekilmesi üzerine kükümdar olan Gıyaseddin Mesud’a tabi olmadı.

İlhanlılara yıllık vergi vererek onların hâkimiyetini tanıdı.

1305’te subaşısı (ordu kumandanı) Aydınoğlu Mehmed Beyi, Ege bölgesine fetihlerde bulunması için yolladı.

1305’te Menderes ırmağı kıyısındaki Tripolis şehrini ele geçirdi; Alaşehir’i kuşattı.

Bizans imparatoru Andronikos II’nin Katalonya birliklerinden yardım istemesi üzerine kuşatmayı kaldırdı.

Katalonya birliklerinin çekilmesinden sonra 1314’te Alaşehir’i vergiye bağladı.

Yakub Beyin son döneminde Anadolu beyliklerini ortadan kaldırmak isteyen İlhanlıların Anadolu genel valisi Timurtaş, Hamidoğulları beyliğini ortadan kaldırdı; Karamanoğullarını yendi; fakat Germiyanoğullarına karşı başarı sağlayamadı.

Yakub Beyin ölümünden sonra yerine oğlu Mehmed Bey geçti.

Yakub Beyin Afyon’da vakıfları vardır.

Bir cevap yazın