İbadiyye Mezhebi Nedir?

İbadiyye Mezhebi Nedir,İbâdiyye Hicretin 60’lı yıllarında ünlü haricilerden abdullah bin ibaz tarafından Hariciliğin bir kolu olarak kurulmuştur. Kurucusunun adı ile bağdaştırılarak Ibâzîyye, Abâziyye ve Abbadiyye de denilmiştir. Bu mezhebin bir başka adı Şurât’tır.

Bağlıları günümüzde de Doğu Afrika’da Trablusgarp’da ve Cezayir’de bulunmaktadır. Kendilerine ehl-i istikamet (doğru yolu tutanların) adını vermişlerdir. Beyaziyye adıyla da anılmışlardır. Kimi Afrikalılar bu tutumun öğretisini beşinci mezhep saymışlardır. Örneğin günümüzde de Zengibar’ın resmî mezhebi Ibâzîyye’dir.

Hâricîliğin günümüze kadar süregelmiş olan tek kolu budur. Kuramsal görüşlerinin en önemlisi Haricî olmayanları müşrik saymayıp kâfir say malan dır. Yâni, onların da müslüman olduğunu kabul ederler, fakat küfür ve dalâlet içinde olduklarını ileri sürerler. Bu anlayışlarının sonucu olarak da onlarla evlenmeyi caiz sayarlar, savaşta aldıklarından başka mallarına el koymayı yasaklarlar, tanıklıklarını da kabul ederler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir