İbni Abbad Ebu Abdullah

İbni Abbad Ebu Abdullah Arap fıkıhçı, mutasavvıf ve şairi (Ronda [ispanya] 1333-Fas 1390). Yedi yaşındayken hafız oldu.

öğrenimini Fas ve Tlemsen’de tamamladı. Fas’ta Sala’ya yerleşti. Burada Ahmed bin Âşir’in, Tanca’da Ebu Mervan Abdülmelik’in derslerine devam etti. Fas’ta el-Karaviyin camii hatipliğine tayin ol.mdu (1375). Şâzeli tarikatına bağlı bir sofiydi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir