İbni Bakiye Nasırüddevle

İbni Bakiye Nasırüddevle Büveyhî veziri (928-978). yoksul bir aileden yetişti. önce Muiduddevle’nin sarayında mutfak nazırlığı yaptı. Bahtiyar tarafından vezir seçildi (973). Bağdat zaptedilerek Bahtiyar’ın Adududdevlet tarafından hapsedilmesi (975) üzerine Adududdevle tarafına geçti. Vasit ve civarının yönetimi kendisine verildi. Burada Adududdevle’ye muhalif bir tutum takındı.

Daha sonra Bahtiyar’ın hapisten kurtularak Adududdevle’yi yenmesi ve Bağdat’tan çıkartması üzerine, Bağdat’a döndü. Burada mütemadiyen Bahtiyar’ı Adududdevle aleyhine kışkırttı. Yapılan savaşta Bahtiyar yenilerek Vasit’e çekildi ve ibni Bakîye’nin gözlerine mil çektirdi (977). Daha sonra da onu Adududdevle’ye teslim etti. Fillere çiğnetilmek suretiyle öldürüldü.

Bir cevap yazın