İbni Cezle

İbni Cezle (Ebu Ali) bağdatlı hekim (61. 1100). Hıristiyandı; bir mutezilî olan hocasının etkisiyle müslüman oldu (1074). Batı dünyasında Ben Gesla adıyla bilinir.

El – Muktedî’nin sarayındaki hekim Said bin Hibatullah’tan tıp öğrendi. Bağdat’ta oturduğu semtte dostlarını parasız tedavi eder, ilâç verirdi. Eserleri: Takvim-ül-Ebdân fi tedbir-il-insan (Bedenlerini Korumak için İnsanların Alacağı Tedbirler).

Eserde hastalıklar grup grup cedveller şeklinde toplanmıştır; M in hac ül-Beyân fima Yestamiluh’ül-insan (insanların Kullandıkları Şeyleri Açıklama Yolu). Halife el-Muktedi için yazılan eserde tıbbî bitki ve ilâçların adları alfabe sırasıyla gösterilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir