İbni Hubel Kimdir,Hayatı

İbni Hubel (Mühezzibüddin Ebül Hasan Ali bin Ahmed), Arap tıp bilgini (Bağdat 1122 – Musul 1213).

İbni Hubel Hayatı

Nizamiye medresesinde başladığı nahiv ve fıkıh öğrenimini yarıda bırakarak tıp tahsil etti.

Bir süre Ahlat emîrinin tabipliğini yaptı. Bir ara da Mardin’de Bedrüllü’lü’nün hizmetinde bulundu.

Daha sonra Musul’a geçti, ömrünün son yıllarında gözlerini kaybetti. İbni Hübel’in tıp sahasında yazdığı El-Muhtar fi-t-Tıb (Tıp Konusunda Seçme) en önemli eseridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir