İbni Zafer Kimdir,Hayatı

İbni Zafer Kimdir (Hüccedüddin Ebu Abdullah Muhammed).

İbni Zafer Hayatı

Arap edebiyatçısı (Sicilya ? -Hama 1169). Uzunca bir süre Mekke’de kaldıktan sonra Sicilya’ya döndü. Hama’da öldü.

En önemli eseri Kelile ve Dimne’yı örnek alarak yazdığı hikâye kitabıdır. İbni Zafer bu eserini’ Sicilya hâkimi Ebu Abdullah Muhammed bin Ebül Kasım’a ithaf etti. Eser Türkçeye (1285), italyancaya (1815-1882) ve İngilizceye (1852) tercüme edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir