İbnül Arabi Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

İbnül Arabi Kimdir (Ebubekir), ispanyalı müslüman hadis bilgini (İşbiliye 1076-Fas 1148).

Çocuk yaşta iken babası ile Doğu’ya gitti (1092).

Suriye, Bağdat, Mekke, Mısır’da zamanının ünlü fakihlerinden olan el-Tur-tusi ve el-Gazzalî’den ders aldı.

Babasının ölümünden sonra (1099) işbiliye’ye döndü.

Başkadı görevinde bulundu. Kırktan fazla eser yazdı.

Bir cevap yazın