İbnülemin Mahmut Kemal İnal Kimdir,Hayatı

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Kimdir Türk tarihçisi ve yazarı (İstanbul 1870 – 1957).

İbnülemin Mahmut Kemal İnal Hayatı

Şehzadebaşı rüştiyesini bitirdi, bir süre Mülkiye’de okudu. Hukuk mektebine devam etti, özel olarak Arapça, Farsça, Fransızca, din bilimleri, hadis ve hat sanatını İbnülemin Mahmut Kemalöğrendi.

Vilâyatı Mümtaze ve Muhtare kaleminde (1890), Sadaret Mektubî kaleminde (1892), Vilâyeti Sitteyi Teftiş ve Islahat komisyonunda (1895-1896) çalıştı.

Sadaret Mektubî kalemi müdür muavini (1908), Vilâyatı Mümtaze kalemi müdürü oldu.

Türk ve İslâm Eserleri müzesini kurdu ve müzenin müdürlüğünü yaptı. Biyografi, tarih alanında eserler verdi: Son Asır Türk Şairleri (1930-1942); Osmanlı Devletinde Son Sadrazamlar (1940-1942); Son Hattatlar (1955); Hoş Sada (1958). Etraflı önsözlerle metin yayınları hazırladı: Menakıb-ı Hünerveran (1928); Tuhfet-ül-Hat-tatin (1928).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir